Eldonejo Eldono laŭ mendo Esperanto
Language/Lingvo/Sprache
Serĉo
Aranĝoj
Ĉeĥaj libroj
Lingva literaturo
Faka literaturo
Beletro
Esperantaj libroj
Lingva literaturo
Faka literaturo
Beletro
Aĉetkorbo

Bonvenon en nia mondo.

Jensenius, Bent

 

ISBN 978-80-85169-49-0

127 paĝoj

14 x 20 cm

13,20 EUR

broŝurita

Legolibro skribita en simpla Esperanto estas konvena precipe por komencintoj kaj progresantoj en lernado de Esperanto. Sed ĝi povas esti utila ankaŭ por spertaj esperantistoj, ĉar ĝi prezentas trarigardon tra la Esperanto-movado en la mondo. Ĝi estas kompletigita per multaj fotoj. La realaĵoj estas en la dua eldono aktualigitaj.

 

Recenzo de Boris Kolker

Kion vi scias pri la Esperanto-mondo?

Revuo Esperanto, julio 2012 
Aldonita de Stano Marček (2012-02-29)

Tiu ĉi libro estas trezoro por komencintoj kaj progresantoj. Ĝi estas uzebla kiel perfektiga lernolibro de Esperanto kaj kiel legolibro pri la movado. Kaj ĝi estas tre fidinda. La aŭtoro Bent Jensenius estas profesia instruisto pri fremdaj lingvoj kaj aŭtoro de du lernolibroj (por la angla kaj la germana). Li lernis Esperanton en la matura aĝo de 55 jaroj kaj tuj plonĝis en la Esperanto-mondon. Al sia tasko li rilatis kiel serioza profesiulo kaj li sukcesis.
La libro konsistas el trideko da mallongaj kaj facilaj tekstoj – ĉiuj kun taŭgaj ilustraĵoj – pri movadaj temoj: la Universalaj Kongresoj, la Akademio de Esperanto, La Centra Oficejo de UEA, La Jarlibro de UEA kaj Delegita Reto, Esperanto-literaturo, Kastelo Grezijono, Esperanto en la interreto, Pasporta Servo, Vikipedio, la gazeto Monato, kluba vivo, Esperanto-muzeoj, Internacia Junulara Kongreso, vojaĝoj, internacia korespondado ktp.
La tekstojn sekvas mallongaj kaj facilaj ekzercigaj dialogoj, kiuj plivastigas la samtemajn informojn. Kaj la leciono finiĝas per pensigaj demandaroj. Sed tio ne estas ĉio – ĉiun lecionon ilustras kelkaj fotoj, rekte rilatantaj al la pritraktata temo.
La libro finiĝas per unikaj rol-ludoj, tio estas, taskoj por libera konversacio de lernantoj pri 14 temoj el la libro, kiuj celas ekzerci pri libera rego de la lingvo.
Konklude mi ne povas deteni min citi la duonŝercon en la 13-a ĉapitro: “Se vi volas enspezi monon: lernu la anglan. Se vi volas havi amikojn: lernu Esperanton. Kaj se vi estas saĝa: lernu ambaŭ.” Mi emas enmeti tiun sloganon en la antaŭparolon de la estonta nova eldono de mia Plena lernolibro de Esperanto por ruslingvanoj. Dankon, Bent, en la nomo de viaj lernantoj kaj de mi persone, kiu ĝuis la libron.

 

Recenzo de Betty Chatterjee

La feliĉa esperantistiĝo

Esperanto en Danio, 2009 
Aldonita de Boris Kolker (2011-04-16)

Iun tagon iu ekkaptas la ideon lerni Esperanton. Diligente la komencanto studadas la komencantan kurson kaj poste studadas la libron "Gerda Malaperis!". La diligentulo nun sufiĉe bone legas facilajn tekstojn, povas skribi mallongajn leterojn kaj povas buŝe demandi kaj respondi demandojn. 
Tamen iom post iom venas al li/ŝi en la kapon peturba ideo, ke la uzado de la lingvo estas nur la pinto de la glacio-monto. Dum ĉeesto kune kun spertaj esperantistoj la novulo aŭdas novajn, strangajn vortojn : U.E.A., U.K., S.A.T., satano, finvenkisto, raŭmisto, fervojisto, la interna ideo, PIV, Akademio, Monato, Pasporta Servo kaj multaj aliaj k.t.p.-oj. 
‘Ho ve, savu min !’ pensas la kompatinda novulo. ‘Mi volis lerni lingvon, ne eniri ian strangan mondon !’

Simpatie komprenante la malfacilaĵojn de novaj esperantistoj, Bent Jensenius verkis la legindan libron ‘Bonvenon en nia mondo’. Laŭ la opinio de la aŭtoro eĉ komencantoj senprobleme povas legi ĝin, pro la facila lingvaĵo.

En la antaŭparolo de la libro Bent skribas:
Esperanto ! – Ĉu ĝi ne estas morta lingvo!? En kiu angulo de la mondo oni povas uzi ĝin ?’

En la sekvantaj 27 ĉapitroj la aŭturo respondas la demandon. Gvidante la leganton de loko al loko en Esperantujo, Bent donas al li/ŝi multajn informojn pri la aktuala Esperanto movado kaj ĝiaj eblecoj por nuntempaj esperantistoj. I.a. troviĝas faktoj pri U.E.A., la Universala Kongreso, la Akademio, la Jarlibro, kluboj, Esperanto-muzeoj, Pasporta Servo, Bona Espero, Kastelo Grezijono, ekoturismaj renkontiĝoj, internaciaj fervojistaj ski-semajnoj, Verda Domo de Arizono, Vikipedio, lernu.net, korespondado kaj babilejoj ktp.

Ĉiu ĉapitro konsistas el tri partoj: facila teksto, dialogo pri la temo de la teksto kaj demandaro. Plue en la lasta parto de la libro troviĝas proponoj por rolludoj. La tekstoj enhavante taŭgan vorttrezuron ebligas novulojn paroli pri aktuale Esperantaj aferoj. Iliaj informoj donas al ili la eblecon elekti agadojn kaj distraĵojn en Esperantujo.

Ĝis nun la plej ofte studata libro por progresantoj jam estas ‘Vojaĝo en Esperanto-lando’. ‘Bonvenon en nia mondo’ ne estas anstataŭaĵo por la detale informa, defia kaj bonega libro de Boris Kolker. Tamen, laŭ mia opinion, antaŭ ol progresanto ekstudas la libron ‘Vojaĝo en Esperanto-lando’ indus unue pripensi la studadon de ‘Bonvenon en nia Mondo.’

 

El la libro

Enhavo

Antauparolo
1. Kastelo Grezijono (Grésillon)
2. En la ret-babilejo
3. Internaciaj Fervojistaj Ski-semajnoj
4. Cirkau la mondo en pli ol 800 tagoj
5. Akademio de Esperanto
6. Amikoj per korespondado
7. Sur la tegmento de la mondo
8. En Vikipedio
9. Vojagi per boato sen krokodili
10. Monato
11. Pasporta Servo
12. La Centra Oficejo de UEA en Roterdamo
13. En la klubo
14. Ne mansvingu al viaj geamikoj!
15. Verda Domo de Arizono
16. La Universala Kongreso
17. Esperanto-muzeoj
18. De la Unua Libro gis la Interreto
19. Travivajo sur du radoj
20. Bona Espero
21. Esperanto en universitatoj
22. Gemelaj urboj
23. La Jarlibro de UEA kaj la Delegita Reto
24. IJK – por la junaj en jaroj au en koro
25. Je la Kabo de Bonespero
26. Ekoturismaj renkontigoj
27. Iom pri Esperanto-literaturo
Rolludoj
Fontoindikoj por la ilustrajoj


Interesaĵoj
Kondiĉoj de perpoŝta vendado
Poligrafiaj servoj
Informoj
Pliaj informoj pri Esperanto: www.esperanto.cz.

Tradiciaj aranĝoj
Naše knihy v knihkupectví Kosmas.cz