logo
Učebnice Esperantem za tři měsíce

Vítejte na stránkách věnovaných výuce Esperanta.

Tyto stránky slouží jako cvičebnice ke knize Esperantem za tři měsíce autorů Petra Chrdleho a Stanislavy Chrdlové. Ke každé lekci je k dispozici příslušná slovní zásoba a cvičení pro její procvičování. Další lekce se uživateli zpřístupňují postupně tak, jak plní daná cvičení.

Pro plnohodnotné využití cvičebnice je nutno provést registraci. Pokud si chcete prohlédnout, co vás poté čeká, je pro vás připravena krátká ukázka.

Co je to Esperanto?

Esperanto je umělý jazyk, jenž byl světu poprvé představen v roce 1887. Jeho autorem je polský lékař Ludwik Lazar Zamenhof. Vyznačuje se jednoduchou gramatikou bez výjimek, která má pouhých 16 pravidel. Také slovíčka jsou lehce zapamatovatelná, neboť jsou posbírána z několika jazyků včetně češtiny. V Esperantu je také odstraněn problém mnohých jiných cizích jazyků - problém výslovnosti. Slova se čtou tak, jak se píšou.

Tato jednoduchost napomáhá k rozšířenosti jazyka po celém světě, a tak dnes snad není země, ve které by se nenašel nějaký esperantista.

Copyright(c) 2005, Petr Melichárek