Nakladatelství Nakladatelský servis Esperanto
Language/Lingvo/Sprache
Vyhledávání
Akce
Publikace v češtině, němč., angl. a francouzštině
Jazykové příručky
Odborná literatura
Krásná literatura
Publikace v esperantu
Jazykové příručky
Odborná literatura
Krásná literatura
Košík

Novinky

Esperanto od A do Z
Učebnice mezinárodního jazyka esperanto pro samouky i kurzy od úplných začátků do úrovně postačující nejen pro čtení běžných textů a běžnou konverzaci, ale i k sledování filmů a pod.
Bonvenon en nia mondo. Primovada legolibro en Internacia Lingvo Esperanto.
Čítanka napsaná v jednoduchém esperantu.
Esperanto přímou metodou
Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky.
Lze doobjednat CD.
Ekoturisma vortaro
Pětijazyčný slovníček kapesního formátu pro ekoturisty.

Další nabídka

Ilustrita frazeologio
Esperantská frazeologie s vysvětlením jednotlivých přísloví, která jsou doprovázena vtipnými obrázky Pavla Raka.
Rim-enigmoj
Atraktivní dětská knížka krátkých rýmovaných hádanek v esperantu
Gramatiko de la ĉeĥa lingvo
Příručka, která seznamuje zahraniční esperantisty se základy gramatiky českého jazyka.
Esperantem za tři měsíce
Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. 3. přepracované a doplněné vydání.
Esperanto pro děti 2 / Esperanto por infanoj 2
Atraktivní učebnice základů esperanta, vhodná zejména pro mladší žáky. Druhý díl s obsáhlou čítankou.
Esperanto pro děti
Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, vhodná zejména pro mladší žáky.
Česko-esperantský slovník
Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný slovník.
Esperantsko-český slovník
Slovník středního rozsahu s více než 28 tisíci termíny.
Baza ĉeĥa konversacio
Stručná česká konverzace pro turisty mluvící esperantem. Druhé vydání.
Les bases de l'Espéranto d'après de fundamento
Učebnice esperanta pro francouzsky mluvící žáky. Každá lekce je doprovázena slovníčkem a řadou cvičení.

Zajímavosti
Obchodní podmínky
Tisk na přání

Tradiční akce
Naše knihy v knihkupectví Kosmas.cz